Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Phạm Thế Lực (2008)

 • Tham nhũng thường gắn liền với tệ lãng phí. Mức độ và quy mô của tham nhũng ngày càng lớn. Tham nhũng đang có sự bao che bởi nhiều cấp quyền lực. Quan hệ "trục lợi" giữa quan chức và doanh nghiệp ngày một chặt chẽ. Nam chạy chức, chạy quyền đang có xu hướng sôi động

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Catherine McKinley (2008)

 • Báo chí hiệu quả có đóng góp quan trọng cho sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng bằng việc giám sát tham nhũng và nâng cao dư luận xã hội về tham nhũng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, để làm được điều này, những người làm báo cần có kỹ năng, nguồn lực đạo đức trong sáng mạnh mẽ và một môi trường chính sách tích cực để làm việc. Đối với việc đóng góp cho các hoạt động&...

 • 2009


 • Phạm Thành Khương (2009)

 • Tại sao lâu nay quốc gia nào cũng có những nỗ lực đáng kể trong đấu tranh chống loại tội phạm ngăn chặn và loại trừ được TPCTC? Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng: một là, vẫn chưa nhận thức đúng đắn về TPCTC với tội phạm tham nhũng đang là lực cản ghê gớm đối với cuộc đấu tranh TPCTC ở mỗi quốc gia

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hội Nhà báo Việt Nam (2008)

 • Báo chí có nhiều cố gắng, góp phần tích cực trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, đã phát hiện, điều tra, phanh phui các vụ việc tham nhũng lớn, nêu lên công luận để cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết. Song việc dành nội dung và thời lượng thích đáng cho việc cổ vũ những mặt tốt, gương tốt trong phòng ngừa chống tham nhũng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của công...

 • 2009


 • Trịnh Quang Bắc (2009)

 • Đầu tư xây dựng và những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng -- Nhận diện tham nhũng trong đầu tư xây dựng -- Một số phương thức, thủ đoạn tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tran...

 • 2009


 • Nguyễn Văn Mạnh (2009)

 • Khái niệm, đặc điểm, tác hại của tham nhũng, lãng phí: Khái niệm và đặc điểm của tham nhũng; Khái niệm và đặc điểm của lãng phí; Tác hại của tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của một số nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng, lãng phí và công tác đấu ...

 • 2006


 • Phạm Hữu Nghị (2006)

 • Các giải pháp chung: Giải pháp trước mắt; các giải pháp lâu dài -- Các giải pháp phòng, chống lãng phí trong một số lĩnh vực: Giải pháp phòng, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; những giải pháp phòng, chống lãnh phí trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.