Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

  • Với thực trạng đáng lo ngại của tội phạm hối lộ cũng như những hậu quả nghiêm trọng của loại tội phạm này đối với đời sống kinh tế-xã hội của hầu hết quốc gia trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề xây dựng pháp luật để chống hối lộ. Sự quan tâm đó thể hiện bằng sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp lý quốc tế và khu vực liên quan đến vấn đề hối lộ. Những văn bản pháp lý đó đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của hiện tượng hối lộ.