Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Chung (2020-03)

 • Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về "nhóm lợi ích", nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành "nhóm lợi ích". Chính vì vậy, việc tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề trên sẽ góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tác động đ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hòa Bình (2020-04)

 • Những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, truy t...

 • Bài trích


 • Cao Văn Thông (2020-03)

 • Nghiên cứu nhằm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn là công việc cần thiết trong xây dựng Đảng. Trong bài, tác giả đã đề cập một số nội dung của đề tài cấp quốc gia với chủ đề trên do TS. Trần cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương làm Chủ nhiệm đề tài...

 • Bài trích


 • Phạm Thái (2020-01)

 • Bài viết tập trung làm rõ khái niệm xung đột lợi ích, tiếp cận xung đột lợi ích từ góc độ một dạng tình huống đặc thù trong cơ chế làm phát sinh hành vi tham nhũng. Với vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, việc kiểm soát xung đột lợi ích cũng chính là kiểm soát các tình huống có thể phát sinh hành vi tham nhũng trên thực tế. Tính phức tạp các tình huống xung dột lợi ích đòi h...

 • Bài trích


 • Đỗ Thị Phượng (2020-01)

 • Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự bao gồm tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế khác. Tuy nhiên trong bài viết này, tác giả đề cập hai nội dung chính của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự đó là tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ đối với người phạm tội tham nhũng. Bài viết tập...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tuệ Phương, Trần Ngọc Lan Trang (2020-01)

 • Bài viết phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự liên bang Australia liên quan tội phạm về hối lộ, chỉ ra những điểm khác biệt đáng lưu ý khi so sánh với quy định tương ứng trong luật hình sự Việt Nam, đó là cách thức ghi nhận về yếu tố lợi ích/ giá trị của lợi ích hay là về bản chất không chính đáng của lợi ích được cho - nhận, sự cân nhắc các yếu tố văn hóa t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hà Thanh (2020-06)

 • Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ đánh giá "tỷ lệ" tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều thu hồi tài sản tham giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại". Để ...