Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Tài nguyên và Môi trường (-)

  • Bài viết đề cập đến tình hình về quản lý, sử dụng đất đai và tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai; Đánh giá những mặt đạt được và những sai phạm yếu kém và nguyên nhân và một số giải pháp hạn chế tham nhũng.

  • previous
  • 1
  • next