Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Cù Tất Dũng (2018-02-19)

 • Bài viết phân tích Báo chí đã phát huy được vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho các hoạt động chống tiêu cực, tham nhũng có hiệu quả, đó là: Phát hiện tham nhũng, lãng phí; giám sát và công khai các biện pháp, kết quả PCTN của Đảng, Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận xã hội nhằm bảo đảm rằng các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước giải quyết các ...

 • Bài trích


 • Cù Tất Dũng (2017-03-14)

 • Bài viết phân tích phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức không phải là vấn đề mới, nhưng luôn là vấn đề nóng trên các diễn đàn từ Trung ương cho đến các Bộ, ngành, địa phương. Bởi nó là vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến trọng dụng nhân tài để phục vụ cho sự phát triển đất nước.

 • Bài trích


 • Cù Tất Dũng (2017-02-28)

 • Lạm dụng quyền lực chính là một hình thức tham nhũng và được xếp vào hàng nguy hiểm nhất. Biểu hiện dễ thấy nhất là những hiện tượng chạy tội, mua bằng, mua chức... Bài viết tập trung phân tích sự nguy hại của tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ.

 • previous
 • 1
 • next