Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài chính (2011)

 • Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí vốn. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính ý thức rõ những sai phạm, nguy cơ, hành vi tham nhũng có thể xảy ra, để...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài chính (2011)

 • Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí vốn. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính ý thức rõ những sai phạm, nguy cơ, hành vi tham nhũng có thể xảy ra, để...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thanh tra Chính phủ (2012)

 • Kể từ đối thoại về PCTN lần thứ 10 đến nay, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí và nhất là vai trò quan trọng của nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam tiếp tục có những tiển triển tích cực.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Alan Doig, Đào Lệ Thu (2013-10)

 • Báo cáo đưa ra lập luận cho việc sửa đổi và mở rộng mục ‘Các tội phạm về tham nhũng’ trong đó bao gồm cả khu vực công và tư, một mục sửa đổi với tên gọi ‘Các tội phạm công sở’ dành riêng cho khu vực công. Đưa ra khuyến nghị cụ thể trong đó xác định bắt đầu tiến trình cải cách bằng việc sửa đổi nội dung BLHS.

 • Luận văn


 • Đỗ Ngọc Quang (2005)

 • Công tác phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng còn nhiều bất cập, thiết sót, không ngăn chặn, hạn chế được tình trạng tham nhũng xảy ra khá phổ biến hiện nay ở nước ta. Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng nói có ý nghĩa cực kỳ to lớn, sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra cho xã hội, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc khôi ...

 • previous
 • 1
 • next