Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Catherine McKinley (2008)

  • Báo chí hiệu quả có đóng góp quan trọng cho sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng bằng việc giám sát tham nhũng và nâng cao dư luận xã hội về tham nhũng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, để làm được điều này, những người làm báo cần có kỹ năng, nguồn lực đạo đức trong sáng mạnh mẽ và một môi trường chính sách tích cực để làm việc. Đối với việc đóng góp cho các hoạt động&...

  • previous
  • 1
  • next