Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Trần Hồng Nhung (2012)

  • Đề cập các giải pháp phòng chống tham nhũng thời Nguyễn trong giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 - 1884). Với chính quyền vững mạnh, mang đầy đủ quyền năng trong tay, nhà Nguyễn có điều kiện đưa ra những chiến lược, giải pháp phòng ngừa, xử lí tham nhũng hữu hiệu và áp dụng chúng trên thực tế.

  • 2015


  • Authors: Phạm Thị Anh Đào (2015)

  • Đầu tư công được coi là lĩnh vực tiềm ẩn những nguy cơ tham nhũng cao. Hành vi tham nhũng khi xảy ra thường gây thiêt hại lớn cho người dân, làm thất thoát một khối lượng lớn tài sản của Nhà nước, của xã hội, gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân. Chính vì vậy, yêu cầu phải công khai, minh bạch trong đầu tư công là chìa khóa then chốt nhằm đấu tranh phòng chống tham nhũng