Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011)

 • Ngành giáo dục xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức thành công Đối thoại về PCTN trong lĩnh vực giáo dục với các nhà tài trợ quốc tế lần thứ 7 (ngày 28/5/2010) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thanh tra Chính phủ (2013)

 • Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Tạp chí


 • Trần Hồng Nhung (2012)

 • Đề cập các giải pháp phòng chống tham nhũng thời Nguyễn trong giai đoạn độc lập, tự chủ (1802 - 1884). Với chính quyền vững mạnh, mang đầy đủ quyền năng trong tay, nhà Nguyễn có điều kiện đưa ra những chiến lược, giải pháp phòng ngừa, xử lí tham nhũng hữu hiệu và áp dụng chúng trên thực tế.

 • Bài trích


 • Phạm Xuân Việt (2018-03)

 • Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng một cách có hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bài viết tác giả tập trung làm rõ thực trạng thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, trên...

 • Bài trích


 • Phan Thị Lan Phương (2019-04)

 • Hiện nay kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vẫn chưa đạt được như mong đợi, dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn cho việc xử lý hành vi; tài sản, thu nhập không hợp pháp và đặc biệt là đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng. Các quy định pháp Ịuật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn nhiều bất cập: hiện chưa có văn bản cụ th...