Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Phạm Thế Lực (2008)

 • Tham nhũng thường gắn liền với tệ lãng phí. Mức độ và quy mô của tham nhũng ngày càng lớn. Tham nhũng đang có sự bao che bởi nhiều cấp quyền lực. Quan hệ "trục lợi" giữa quan chức và doanh nghiệp ngày một chặt chẽ. Nam chạy chức, chạy quyền đang có xu hướng sôi động

 • 2009


 • Phạm Thành Khương (2009)

 • Tại sao lâu nay quốc gia nào cũng có những nỗ lực đáng kể trong đấu tranh chống loại tội phạm ngăn chặn và loại trừ được TPCTC? Có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng: một là, vẫn chưa nhận thức đúng đắn về TPCTC với tội phạm tham nhũng đang là lực cản ghê gớm đối với cuộc đấu tranh TPCTC ở mỗi quốc gia

 • 2006


 • Phạm Hữu Nghị (2006)

 • Các giải pháp chung: Giải pháp trước mắt; các giải pháp lâu dài -- Các giải pháp phòng, chống lãng phí trong một số lĩnh vực: Giải pháp phòng, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; những giải pháp phòng, chống lãnh phí trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

 • 1997


 • Nguyễn Mạnh Kháng (1997)

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được bàn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều diễn đàn, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu góp phần tìm hiểu thêm về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng, chóng tham nhũng và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đó. Để có thể đề ra các biện pháp phòng, chống hiện tượng...

 • 2006


 • Võ Khánh Vinh (2006)

 • Tình hình của tệ quan liêu ở nước ta hiện nay: Những đặc điểm của tệ quan liêu ở nước ta hiện nay; những biểu hiện cơ bản của tệ quan liêu ở nước ta hiện nay -- Nguyên nhân của tệ quan liêu ở nước ta trong thời gian qua: Những nguyên nhân về kinh tế-xã hội; những nguyên nhân về chính trị -tư tưởng; những nguyên nhân về tâm lý-xã hội; những nguyên nhân về quản lý tổ chức và cán...