Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đặng Văn Hải, Trịnh Văn Tú (2018-09-06)

 • Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Thông qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý hàng trăm vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách gây thất thoát lớn nguồn lực quốc gia, đồng thời, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phòng, chống tham nhũng, thất thoát, nâng cao hiệu ...

 • Bài trích


 • Hoàng Minh Hội (2019-04)

 • Thời gian qua, việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở nước ta còn nhiều bất cập, hình thức và chưa đạt hiệu quả cao. Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để bảo đảm việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đạt hiệu quả cao cần những giải pháp đồng bộ, toàn ...

 • Bài trích


 • Phan Thị Lan Phương (2019-04)

 • Hiện nay kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vẫn chưa đạt được như mong đợi, dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn cho việc xử lý hành vi; tài sản, thu nhập không hợp pháp và đặc biệt là đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng. Các quy định pháp Ịuật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn nhiều bất cập: hiện chưa có văn bản cụ th...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hòa Bình (2020-04)

 • Những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, truy t...

 • Bài trích


 • Phạm Thái (2020-01)

 • Bài viết tập trung làm rõ khái niệm xung đột lợi ích, tiếp cận xung đột lợi ích từ góc độ một dạng tình huống đặc thù trong cơ chế làm phát sinh hành vi tham nhũng. Với vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, việc kiểm soát xung đột lợi ích cũng chính là kiểm soát các tình huống có thể phát sinh hành vi tham nhũng trên thực tế. Tính phức tạp các tình huống xung dột lợi ích đòi h...