Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Soren Davidsen, Đặng Hùng Võ; Đặng Ngọc Dinh, Đặng Hoàng Giang; Maria Delfina Alcaide (2010)

 • Báo cáo đánh giá các yếu tố rủi ro gây tham nhũng trong quản lý đất đai, bao gồm: Những yếu tố rủi ro trong chuỗi quy trình sổ đỏ; Những yếu tố rủi ro trong chuỗi quy trình giao và thu hồi đất; tham nhũng trong quản lý đất đai dưới góc độ cơ cấu rủi ro giản đơn.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài chính (2011)

 • Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí vốn. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính ý thức rõ những sai phạm, nguy cơ, hành vi tham nhũng có thể xảy ra, để...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2015-5)

 • Thư viện Quốc hội đã tiến hành tổng hợp kinh nghiệm của một số nước về cơ chế xử lý và thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo tổng hợp việc so sánh khung pháp lý về các cơ chế xử lý và thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng ở một số quốc gia trên thế giới. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sác...

 • 2008


 • Phạm Thế Lực (2008)

 • Tham nhũng thường gắn liền với tệ lãng phí. Mức độ và quy mô của tham nhũng ngày càng lớn. Tham nhũng đang có sự bao che bởi nhiều cấp quyền lực. Quan hệ "trục lợi" giữa quan chức và doanh nghiệp ngày một chặt chẽ. Nam chạy chức, chạy quyền đang có xu hướng sôi động