Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài chính (2011)

 • Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí vốn. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Bộ Tài chính ý thức rõ những sai phạm, nguy cơ, hành vi tham nhũng có thể xảy ra, để...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011)

 • Ngành giáo dục xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức thành công Đối thoại về PCTN trong lĩnh vực giáo dục với các nhà tài trợ quốc tế lần thứ 7 (ngày 28/5/2010) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thanh tra Chính phủ (2013)

 • Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp khoa học và kỹ thuật) (2008)

 • Đánh giá thực trạng phòng chống tham nhũng và tác động của Luật Phòng chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc thông qua khảo sát 9 tỉnh. Từ đó xác định nguyên nhân đích thực và đề xuất những khuyến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản luật phòng chống tham nhũng và phương thức triển khai để luật được thực thi một cách hiệu quả.

 • Luận văn


 • Đỗ Ngọc Quang (2005)

 • Công tác phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng còn nhiều bất cập, thiết sót, không ngăn chặn, hạn chế được tình trạng tham nhũng xảy ra khá phổ biến hiện nay ở nước ta. Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng nói có ý nghĩa cực kỳ to lớn, sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra cho xã hội, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc khôi ...

 • previous
 • 1
 • next