Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương (2021-04-16)

 • Bài viết nêu ra công bố Thông cáo báo chí về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I và kế hoạch công tác quý II/2021. Theo đó, trong quý I/2021, ngành Thanh tra đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung kiểm tra tại 1.084 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai,&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương (2021-07-27)

 • Bài viết nêu ra trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành đã tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật phòng, chống tham nhũng 2018, nhất là các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác&#...

 • Bài trích


 • Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương (2018-07-05)

 • Bài viết tập trung phân tích những thay đổi, hoàn thiện thể chế và pháp luật trong hai năm qua. Từ đó nhận định việc hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng đã có những bước phát triển khá toàn diện, cơ bản, góp phần to lớn vào hiệu quả của công cuộc phòng, chống tham, nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

 • previous
 • 1
 • next