Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức và thông tin về quản trị tốt; các tiêu chí đánh giá và mối quan hệ giữa quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng; vấn đề quản trị tốt ở Việt Nam, thực trạng và một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2020)

 • Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.

 • previous
 • 1
 • next