Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2011)

 • Trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế hiện nay, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức, những nguy cơ đã hiện diện hay còn tiềm ẩn, trong đó vấn nạn tham nhũng có khả năng làm chậm, làm chệch hướng tiến trình đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực còn ẩn chứa và phát triển những nguy cơ rủi ro dẫn đến nạn tham nhũng, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới của Đảng nói chung, vào chính sách quản lý đất đai nói riêng. Nhưng tham nhũng là thuật ngữ có nghĩa khá rộng. Theo đó, tài liệu này giải thích tại sao tham nhũng lại xảy ra, và cách xử lý dạng tham nhũng đó ra sao. Cụ thể hơn,...

 • Báo cáo


 • Authors: Nguyễn Xuân Yêm (2015)

 • Sau gần 30 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập vào khu vực và thế giới, kinh tế Việt Nam đã gặt hái được những thành công nhất định, trở thành nền kinh tế quan trọng của khu vực ASEAN và nhiều năm đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong nhóm các nước kinh tế mới nổi; đời sống người dân được cải thiện; văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, tình hình tội phạm cũng có những biến đổi hết sức phức tạp, gây mất ổn định kinh tế - xã hội, đe dọa đên sự phát triển bền vững của Việt Nam.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách gồm một số bài viết, tham luận về các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thế giới và ở Việt Nam. Các bài viết thảo luận, chia sẻ quan điểm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp thu, vận dụng những yếu tố hợp lý của các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận mới về quản trị Nhà nước và phòng chống tham nhũng ở trên thể giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta.

 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách với lối viết châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay, nhà báo Hữu Thọ tập trung phê phán, lên án những hiện tượng tiêu cực như "ô, dù", tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền đã, đang nảy sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và bàn cách khắc phục.