Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2011)

 • Trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế hiện nay, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức, những nguy cơ đã hiện diện hay còn tiềm ẩn, trong đó vấn nạn tham nhũng có khả năng làm chậm, làm chệch hướng tiến trình đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực còn ẩn chứa và phát triển những nguy cơ rủi ro dẫn đến nạn tham nhũng, kìm hãm sự phát triển&#...

 • Báo cáo


 • Nguyễn Xuân Yêm (2015)

 • Sau gần 30 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập vào khu vực và thế giới, kinh tế Việt Nam đã gặt hái được những thành công nhất định, trở thành nền kinh tế quan trọng của khu vực ASEAN và nhiều năm đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong nhóm các nước kinh tế mới nổi; đời sống người dân được cải thiện; văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Chung (2020-03)

 • Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về "nhóm lợi ích", nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành "nhóm lợi ích". Chính vì vậy, việc tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề trên sẽ góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tác động đ...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tuệ Phương, Trần Ngọc Lan Trang (2020-01)

 • Bài viết phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự liên bang Australia liên quan tội phạm về hối lộ, chỉ ra những điểm khác biệt đáng lưu ý khi so sánh với quy định tương ứng trong luật hình sự Việt Nam, đó là cách thức ghi nhận về yếu tố lợi ích/ giá trị của lợi ích hay là về bản chất không chính đáng của lợi ích được cho - nhận, sự cân nhắc các yếu tố văn hóa t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hà Thanh (2020-06)

 • Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ đánh giá "tỷ lệ" tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều thu hồi tài sản tham giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại". Để ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hương;  Advisor:Lê Thị Sơn, Nguyễn Tuyết Mai (2021)

 • Luận án đã xác định và giải thích được năm nhóm nguyên nhân của tội tham ô tài sản, trong đó đặc biệt làm rõ cơ chế tác động của các nhóm nguyên nhân này làm phát sinh và gia tăng tội tham ô tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Luận án đã đề xuất được các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới. Đó là các nhóm biện...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Phương (2020-19)

 • Indonesia là một quốc gia mà ở đó tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt trong suốt 20 năm qua với những bước thăng trầm và mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng độc lập gây nhiều tranh luận, cả trên lý thuyết và thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích công tác phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và r...

 • Bài trích


 • Hoàng Nam Hải (2022-02-12)

 • Bài viết phân tích mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng của Trung Quốc: Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Nhà nước (NSC), Ủy ban Chính pháp Trung ương, Cục phòng, chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm sát nhân dân và Tổng cục chống tham ô, hối lộ, các cơ quan khác và giá trị tham khảo cho Việt Nam.

 • Bài trích


 • Lê Đức Hiền (2022-02-25)

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một quá trình lâu dài với nhiều khó khăn và phức tạp. Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng hoàn chỉnh. Bài viết tập trung nghiên cứu về một số quy định pháp luật của Hàn quốc về phòng, chống tham nhũng và rút ra một số gợi ý cho Việt Nam trong hoàn thiện&#...