Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

  • Với thực trạng đáng lo ngại của tội phạm hối lộ cũng như những hậu quả nghiêm trọng của loại tội phạm này đối với đời sống kinh tế-xã hội của hầu hết quốc gia trên thế giới, cộng đồng quốc tế đã quan tâm sâu sắc đến vấn đề xây dựng pháp luật để chống hối lộ. Sự quan tâm đó thể hiện bằng sự ra đời của hàng loạt văn bản pháp lý quốc tế và khu vực liên quan đến vấn đề hối lộ. Những văn bản pháp lý đó đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của hiện tượng hối lộ.

  • Tạp chí


  • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

  • Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính chất chiếm đoạt quy định tại chương IV và VI Bộ luật hình sự.