Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ban chuyên trách về công tác Quản trị Doanh nghiệp và Tính minh bạch (2013)

 • Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam về phòng chống tham nhũng và quản trị doanh nghiệp, đưa ra những đề xuất thay đổi cụ thể.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hội Nhà báo Việt Nam (2008)

 • Báo chí có nhiều cố gắng, góp phần tích cực trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, đã phát hiện, điều tra, phanh phui các vụ việc tham nhũng lớn, nêu lên công luận để cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết. Song việc dành nội dung và thời lượng thích đáng cho việc cổ vũ những mặt tốt, gương tốt trong phòng ngừa chống tham nhũng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của công...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bộ Tài nguyên và Môi trường (-)

 • Bài viết đề cập đến tình hình về quản lý, sử dụng đất đai và tham nhũng trong quản lý sử dụng đất đai; Đánh giá những mặt đạt được và những sai phạm yếu kém và nguyên nhân và một số giải pháp hạn chế tham nhũng.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Anh Tuấn (2010)

 • Diễn văn khai mạc đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8 năm 2010 với chủ đề “Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai” của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

 • 2009


 • Trịnh Quang Bắc (2009)

 • Đầu tư xây dựng và những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng -- Nhận diện tham nhũng trong đầu tư xây dựng -- Một số phương thức, thủ đoạn tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tran...