Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận văn


 • Ngô Kiều Dâng (2014)

 • Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, trong đó bao gồm hoạt động của hệ thống các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở nước ta kém hiệu quả. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan này nhằm thúc đẩy sự nghiệp phòng, chống tham nhũng ở nước ta.

 • Bài trích


 • Hoàng Hải Nam, Tạ Đức Hòa (2015)

 • Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là những cách thức mà Nhà nước áp dụng nhằm biết được biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Qua đó phát hiện ngăn ngừa người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi vi phạm và áp dụng các chế tài được pháp luật quy định để xử lý người có hành vi tham nhũng v...

 • Báo cáo


 • Chính phủ (2015)

 • Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể theo từng nội dung công tác; thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc...

 • Bài trích


 • Bùi Huy Khiển (2020-12)

 • Bài viết tập trung phân tích, nhận diện các biểu hiện của tham nhũng chính sách, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay.