Phân quyền - Quốc phòng, an ninh : [681]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 681
 • TVQH_Về chiến lược biển của một số nước lớn hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hoa Nguyễn (2019-01-10)

 • Biển và đại dương có tầm quan trọng đặc biệt về mặt kinh tế - chính trị xã hội và là định hướng phát triển chủ yếu đối với các nước trên thế giới. Bài viết phân tích điều chỉnh chiến lược biển của một số nước; chiến lược biển của Mỹ; Nhật Bản: Chiến lược an ninh biển mới; Trung Quốc: Mục tiêu tiến tới cường quốc biển; một số vấn đề rút ra.

 • TVQH_Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại vào công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng của Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Công Thành (2019-06-24)

 • Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường như hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng đó của Người vào công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại quân sự, quốc phòng là việc làm hết sức cần thiết. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại quân sự, quốc phòng; vận dụng tư tưởng H...

 • TVQH_Thế giới với vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Dương Mộng Huyền (2010-09-23)

 • Năng lượng là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với nền kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế - xã hội từng nước nói riêng. Đặc biệt khi thế giới đang trong tình trạng "khát" nhiên liệu nghiêm trọng. Bài viết phân tích nguồn cung dầu mỏ cho sản xuất và tiêu dùng có hạn vì có nguy cơ cạn kiệt thì khả năng phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an ninh nă...

 • TVQH_Tham gia hoạt động cảnh sát Liên hợp quốc - Cơ hội, thách thức và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Việt Lâm (2020-10-13)

 • Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chính thức ra đời vào năm 1948. Trải qua gần 75 năm, hoạt động này đã phát triển thành nhiều hoạt động khác nhau để phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có hoạt động cảnh sát Liên hợp quốc, nhằm bảo vệ người dân, thúc đẩy hòa bình và an ninh. Bài viết phân tích hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sự tham gia tích cực...

 • TVQH_Quản trị an ninh các phương tiện truyền thông xã hội vì sự phát triển bền vững đất nước_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Khắc Vĩnh Lộc (2021-04-15)

 • Các phương tiện truyền thông xã hội (social media), nhất là mạng xã hội (social network), là một thành tựu của nhân loại, mang đến nguồn tài nguyên thông tin - tri thức vô hạn, những tiện ích trong kết nối - giao tiếp xã hội chưa bao giờ có trước đây. Bài viết phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của các phương tiện truyền thông xã hội; yêu cầu cấp thiết quản trị an ninh thông...

 • TVQH_Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Võ Văn Hải, Lê Văn Kiều (2021-03-28)

 • Biển, đảo Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đất nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam, với vai trò là lực lượng nòng cốt. Bài viết phân tích tình hình biển, đảo hiện nay và kiến nghị các giải pháp.

 • TVQH_Những thách thức đối với an ninh con người trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Kim Anh (2018-05-29)

 • Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người đang và sẽ phải đối diện với những vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát của các cá nhân, liên quan trực tiếp đến an ninh của bản thân và an ninh quốc gia. Bài viết phân tích thách thức từ thiết bị điện tử; thách thức từ y học hiện đại; thách thức từ việc “nghiện” thuốc các loại và game online, mạng internet; thách thức từ...

 • TVQH_Nguy cơ khủng bố ở Đông Nam Á_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thái Văn Long, Lương Công Lý (2016-08-31)

 • Bài viết phân tích nguyên nhân IS có mặt tại Đông Nam Á; giải pháp nào ngăn chặn được hiểm họa khủng bố ở Đông Nam Á?.

 • TVQH_Nghiên cứu vấn đề an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Linh Khiếu (2018-08-17)

 • Các yếu tố an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay. Bài viết phân tích các yếu tố an ninh phi truyền thống và các giải pháp hoàn thiện an ninh phi truyền thống ở khu vực dân tộc thiểu số.

 • TVQH_Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh - Từ góc độ quản lý nhà nước_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Xuân Hoan (2020-07-19)

 • Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh là một tất yếu khách quan, một nội dung quan trọng trong đường lối phát triển đất nước của Đảng ta, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết phân tích tác động qua lại của kinh tế thị trường đối với quốc phòng, an&#x...

 • TVQH_Hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN - Hoa Kỳ trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong bối cảnh mới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Kim Chi (2018-02-09)

 • Trong những năm gần đây, an ninh phi truyền thống ngày càng trơ thanh những thách thức lớn đối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài viết phân tích các vấn đề an ninh phi truyền thống; hợp tác khu vực nhằm ứng phó với an ninh phi truyền thống; một số lợi ích của quan hệ hợp tác ba bên Việt Nam-ASEAN-Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh phi truyền thống; phát huy hiệu quả hợp&#...

 • TVQH_Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thanh Huyền (2019-06-01)

 • Hoạt động gìn giữ hòa bình là sự phối hợp các hoạt động, từ lĩnh vực dân sự đến lĩnh vực quân sự của các nước, các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế, dưới sự chỉ huy của Liên hợp quốc, nhằm kiến tạo hòa bình ở những nơi xung đột, giải quyết tranh chấp, bất đồng giữa các bên xung đột thông qua biện pháp hòa bình. Bài viết nêu ra việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế; ...

 • TVQH_Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Minh Chính (2019-09-25)

 • Việc quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Bài viết phân tích những thách thức đặt ra cho vấn đề an ninh mạng hiện nay; những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; các nhóm biện pháp nhằm bảo vệ an ni...

 • TVQH_Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Văn Rạng (2021-06-10)

 • Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nguyên tắc, vấn đề có tính quy luật, nhân tố quyết định sự ra đời, trưởng thành, chiến thắng của quân đội. Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách thực hiện âm mưu tách sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Bài viết phân tích âm mưu của các thế lực thù địch tách sự lãnh đạo của Đảng đối vớ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 681