Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Ngọc Đào (1998)

 • Vấn đề chủ quyền nhà nước luôn là vấn đề được chú ý quan tâm nghiên cứu, nhất là khi khoa học pháp lý ngày càng đi sâu vào việc phân tích để tìm ra bản chất thực của vấn đề về nhà nước và pháp luật. Bài viết phân tích các nghiên cứu của các nhà lý luận qua đó tìm ra bản chất thực của vấn đề này.

 • 1998


 • Nguyễn Hồng Thao (1998)

 • Quá trình tranh chấp và lập luận pháp lý của các bên – Quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp – Hiệp định phân định biển Việt Nam – Thái Lan và ý nghĩa của nó.

 • 1998


 • Nguyễn Thanh Bình; Phạm Thường Khanh (1998)

 • Qua quá trình giải quyết điểm nóng Đồng Văn, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đồng thời triệt để thi hành các chỉ thị của Giám đốc công an tỉnh – Coi việc vận động quần chúng là phương pháp cơ bản để giải quyết điểm nóng và thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng – Linh hoạt sử dụng các biện pháp&...

 • 1996


 • Đặng Vũ Huân (1996)

 • Ở Hàn Quốc, một đạo luật về ổn định giá cả và kinh doanh công bằng đã được ban hành ngày 31/12/1975 nhằm bình ổn tình hình giá cả thị trường và thiết lập một trật tự kinh doanh tự do, công bằng. Theo đạo luật này, việc ổn định giá cả được tác động trực tiếp bằng các biện pháp Nhà nước và được quy định rõ trong từng điều khoản của Luật: quy định mức giá tối đa, việc công ...

 • 1996


 • Trần Xuân Thư (1996)

 • Ở Canađa có hai hệ luật. Đó là luật thông pháp của Anh và luật dân sự của Pháp. Trải qua nhiều thế kỷ, hai hệ luật này vẫn tồn tại một cách bền vững và uyển chuyển. Khi có sự tranh chấp giữa các cá nhân với cơ quan Nhà nước thì họ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết trên cơ sở pháp luật quy định. Hệ thống tòa án của Canađa bao gồm: Tòa án tối cao -- Tòa án Liên Bang&...

 • Tài liệu dịch


 • - (1903)

 • Điều lệ đề cập đến một số nội dung như: Chỉ huy các lực lượng liên quân; Hội đồng quốc phòng; Chấp nhận lời tuyên thệ; Quyền ủy nhiệm; Các khu vực quốc phòng; Các lực lượng quốc phòng của Úc ở nước ngoài; Các khu vực diễn tập quốc phòng

 • Văn bản pháp luật


 • - (1994-11-16)

 • Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982 đã đưa ra những nội dung về việc hợp tác giữa các quốc gia khi tham gia công ước về Luật biển trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau mọi vấn đề liên quan đến Luật biển và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho...

 • Văn bản pháp luật


 • - (1992-9-24)

 • Bộ luật này xác định các nguyên tắc và tổ chức quốc phòng của Liên bang Nga, các quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan điều hành và quyền lực Nhà nước; các cơ quan điều hành địa phương, các tổ hợp, các tổ chức, các quan chức và công dân trong lĩnh vực phòng thủ, cơ cấu và tổ chức của các lực lượng vũ trang, Liên bang Nha, trách nhiệm khi vi phạm pháp luật Nga về quốc phòng ...