Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Quang Huy;  Advisor:Nguyễn Viết Thành, Phạm Xuân Dương (2020)

 • Luận án hệ thống hóa và trình bày tóm tắt về dẫn đường cho tàu ngầm nói chung, phương trình toán học chuyển động của tàu ngầm. Trình bày lý luận về HTDĐQT, là hệ thống dẫn đường chính được sử dụng khi tàu ngầm hành trình. Bên cạnh đó luận án tập trung nghiên cứu nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tàu ngầm. Khái niệm dẫn đường bao gồm xác định vị trí và xây dựng kế hoạch hành...

 • Luận án


 • Vũ Thành Trung;  Advisor:Vũ Như Khôi (2020)

 • Luận án đã phân tích, làm rõ chủ trương của Đảng bộ Quân đội về công tác tư tưởng từ năm 1960 đến năm 1968, trên các nội dung chủ yếu như: Phương hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp; đồng thời, trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ Quân đội chỉ đạo công tác tư tưởng (1960 - 1968) trên các mặt: Giáo dục chính trị; tuyên truyền, cổ động, thi đua; văn hóa, văn nghệ; báo...

 • Luận án


 • Nguyễn Thế Minh;  Advisor:Nguyễn Đình Gấm, Nguyễn Đức Sơn (2020)

 • Luận án đã chỉ ra cơ sở tâm lý rèn luyện ý chí, các yếu tố tạo thành ý chí, tiêu chí đánh giá ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ. Làm rõ đặc điểm rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ. Luận án đã phân tích, luận giải cụ thể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan đến rèn luyện ý chí của hạ sĩ quan, binh sĩ ở các sư đoàn bộ binh ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thùy Trang;  Advisor:Trần Ngọc Long, Nguyễn Văn Hoa (2020)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về quá trình quân đội tham gia phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh ở Tây Nguyên (1985 - 2013). Qua đó, góp phần khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả của mô hình này trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Luận án đúc kết được một số bài học kinh nghiệm có giá trị khoa học và th...

 • Luận án


 • Đào Xuân Thành;  Advisor:Hồ Sỹ Sơn (2020)

 • Luận án đã làm rõ thêm mộ số vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình các tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đã phân tích, luận giải được những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự xã hội trên các bình diện: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, cơ sở, chủ thể, phạm vi phòng ngừa các tội xâm phạm trật tự xã hội từ đó đưa ra các giải pháp ...

 • Bài trích


 • G. John Ikenberry, Danielh.Nexon (2020)

 • Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ Hai kết thúc, nhiều nghiên cứu quyền chỉ tập trung vào những chủ đề như mối liên hệ giữa thế lực bá quyền với việc đem lại những lợi ích quốc tế chung, các nguyên nhân gây ra chiến tranh trong những giai đoạn chuyển tiếp bá quyền, và sự ổn đinh của trật tự bá quyền. Bài viết bàn luận và giới thiệu sự xuất hiện của một trào lưu nghiên cứu quốc t...

 • Bài trích


 • Phan Lương (2020-04-10; 2020-06-16)

 • Cuộc xung đột kéo dài gần 1 thập niên tại Syria được xác định là những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông này. Không chỉ tổn thất về người, chiến tranh còn hủy hoại nền tảng cơ bản của sự ổn định cũng như tương lai của đất nước, ảnh hưởng đến không chỉ thế hệ hiện tại mà còn cả những thế hệ tiếp sau. Một khía cạnh quan trọng của cuộc xung đột chính là vấn&...