Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu dịch


  • Bộ Quốc phòng (2020-05)

  • Luật này xác định nhiệm vụ chủ yếu, thẩm quyền, thành phần chung cơ quan Biên phòng Liên bang Nga, những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo, chỉ huy cơ quan Biên phòng Liên bang Nga cũng như trình tự, thủ tục kiểm tra, kiểm sát hoạt động của Cơ quan Biên phòng Liên bang Nga. Cơ cấu của luật có 7 chương và 20 điều, bao gồm: 1. Chương 1: Những điều khoản chung 2. Chương 2:...

  • previous
  • 1
  • next