Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Việt (2018-6)

 • Đến nay, Trung Quốc vân ráo riết tìm mọi cách để biến "đường lưỡi bò" thành hiện thực. Một trong những cách đó là "phát hiện" ra bản đồ có "đường lưỡi bò liền nét" mà họ cho rằng đã xuất bản từ năm 1951. Tuy nhiên, bản chất của yêu sách "đường lưỡi bò của Trung Quốc không có tính chất pháp lý, nên những biện minh của họ không được luật pháp quốc tế chấp nhận.

 • Bài trích


 • Hoàng Việt (2019-01)

 • Khái thác chung đã được quy định trong Công ước Luật biển năm 1982 cũng như trong thực tiễn quốc tế. Những năm gần đây, các quốc gia đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm các phương án để khai thác chung tại khu vực tranh chấp trên biển Đông, trong đó Trung Quốc đã đề xuất phương án "gác tranh chấp, cùng khai thác". Và có quốc gia đã ký kết bản ghi nhớ về khai thác chung trên khu vực&#...

 • Tiêu điểm


 • Hoàng Việt (2018-6-8)

 • Các tranh chấp trên biển Đông vẫn còn ở trạng thái để mặc cho nó tồn tại (status quo). Các biện pháp ngoại giao nhằm mục đích kiểm soát các xung đột, hay các giải pháp đưa ra cũng bị giới hạn rất nhiều. Tuyên bố biển Đông năm 1992 chỉ giới hạn được trong phạm vi các thành viên trong khối ASEAN, còn Tuyên bố về các quy tắc ứng xử trên biển Đông năm 2002 dựa trên lập trường đa phươn...

 • Tiêu điểm


 • Hoàng Việt (-)

 • Cuộc tranh chấp biển Đông vẫn đang là một “nguy cơ” gây bất ổn trong khu vực. Tranh chấp biển Đông đã trở thành một trong những cuộc tranh chấp phức tạp bậc nhất trên thế giới. Sự phức tạp của tranh chấp biển Đông đến từ các yêu sách phức tạp về chủ quyền của nhiều quốc gia đối với các khu vực chồng lấn, vả lại, nó không chỉ đơn thuần là tranh chấp về mặt luật pháp quốc tế về ...

 • previous
 • 1
 • next