Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2007)

 • Diễn đàn khu vực ASEAN hiện đang là cơ chế hợp tác an ninh đa phương duy nhất tại Châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN đã phải tốn công ít công sức trong việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mô hình hợp tác an ninh tại đây. Quá trình tìm kiếm này là quá trình ASEAN cố gắng thảo gỡ những ngòi nổ dễ gây xung đột trong khu vực đồng thời tìm cách khai phá các con đường để tiến tới...

 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2008)

 • Tìm hiểu bối cảnh hình thành, các nguyên tắc và phương châm chỉ đạo xây dựng và cơ cấu của cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

 • 2005


 • Lê Mai Anh (2005)

 • Sự hình thành và phát triển của Liên hợp quốc -- Cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của Hội đồng Bảo an - cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc -- Vai trò và đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình - an ninh quốc tế của Liên hợp quốc, mà trụ cột là hoạt động chức năng của Hội đồng Bảo an -- Những hạn chế...

 • previous
 • 1
 • next