Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2014


 • Nguyễn Anh Tuấn (2014)

 • Electronic Resources; Phân tích những điểm hạn chế, bất cập trong kĩ thuật lập pháp và nội dung cấu thành tội phạm về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm an ninh quốc gia. Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc kiến nghị phương hướng hoàn thiện dấu hiệu định tội đối với một số tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia qui định tại các điều 78, 79, 80 và 84 Bộ Luật...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn (2020-03)

 • Bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Đối với nước ta, các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, rất cần đẩy mạnh nghiên cứu, nhận diện thực trạng, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn (2020-03)

 • Bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Đối với nước ta, các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, rất cần đẩy mạnh nghiên cứu, nhận diện thực trạng, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn (2022-02)

 • Thông tin trên không gian mạng - không gian xã hội mới - "không gian mạng" thật giả lẫn lộn, thiếu tính chính xác, khó kiểm chứng và kiểm soát, tác động tiêu cực đối với văn hóa cộng đồng; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước; suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia. Đồng thời, là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại; môi trường "màu...

 • previous
 • 1
 • next