Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Nguyễn Hồng Thao (1998)

 • Quá trình tranh chấp và lập luận pháp lý của các bên – Quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp – Hiệp định phân định biển Việt Nam – Thái Lan và ý nghĩa của nó.

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Thao (2017)

 • Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (ƯNCLOS) đà ra phán quyết chung cuộc và bất buộc cho vụ Phillippines kiện Trune Quốc ở Biển Đông. Phán quyết của Toà Trọng tài đã làm giảm đáng kẻ các vùng biển tranh chấp, làm rõ tình trạng pháp lý của cấu trúc trong Biển Đòng, bao gồm đá, bãi cát ngầm và bảo vệ địa vị&...

 • 2005


 • Nguyễn Hồng Thao (2005)

 • Chế độ pháp lý và sự cần thiết giải quyết vấn đề Vịnh Bắc Bộ -- Giải thích công ước Pháp-Thanh1887 -- Các yêu cầu Công ước 1982 -- Áp dụng Công ước 1982 trong đàm phán định Vịnh Bắc Bộ -- Áp dụng Công ước 1982 trong đàm phán nghề cá -- Kết luận

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Hồng Thao (2019)

 • Luật Cảnh sát biển năm 2018 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển đã thể hiện rõ vị trí cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, thể hiện đúng quan điểm của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển các quốc gia trên thế giới; là công cụ sắc bén để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Thao (2019-01)

 • Luật Cảnh sát biển năm 2018 sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2019 xác định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chịu trách nhiệm quản lý an ninh, trật tự và an toàn, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy định quốc tế mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia, tại các vùng biển và trên thềm lục địa của Việt Nam. Bài viết phân tích các chức&...

 • 2000


 • Nguyễn Hồng Thao (2000)

 • Electronic Resources; Tiến hành so sánh các thỏa thuận khai thác chung tại Vịnh Thái Lan. Trình bày các yếu tố dẫn tới thành công của mô hình khai thác chung trong vịnh Thái Lan từ Thỏa thuận Thái – Malaysia năm 1979 đến Thỏa thuận Việt Nam – Malaysia năm 1992. Đưa ra một số kết luận về vấn đề này

 • -


 • Nguyễn Hồng Thao (2014)

 • Việc CNOOC Trung Quốc hạ đặt giàn khoan di động Haiyang Shiyou - Hải dương Thạch du 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây ra những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế và ASEAN về hòa bình, an ninh, ổn định tại biển Đông. Bài viết thể hiện quan điểm góp phần làm rõ việc tại sao Việt Nam kiềm chế không sử dụng biện&...