Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng (2017)

 • Tài liệu đưa ra một số thông tin về: Thách thức đặt ra và sự phục hồi sức mạnh quân sự của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ; Chiến lược, cơ cấu an ninh-quốc phòng của Nga hiện nay; Những năng lực chính của quân đội Nga hiện nay; Triển vọng về năng lực quốc phòng và các lực lượng hiện đại.

 • Tài liệu dịch


 • Kevin McCauley, Dennis J. Blasko; Trần Bảo Anh dịch (2015)

 • Tìm hiểu về Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Trung Quốc (SOF); khám phá nhiệm vụ thực địa của SOF cũng như tiềm năng nhiệm vụ ở nước ngoài.

 • 2015


 • Cao Duy Đông (2015)

 • Trình bày một số thủ đoạn của chiến tranh tâm lý cơ bản sau: giả mạo, tạo ra những khuôn đúc tư duy hư ảo, tung tin đồn nhảm, đe dọa, đảo lộn đen trắng. Kiến nghị một số biện pháp để quân đội ta có thể phòng chống chiến tranh tâm lý: xây dựng sự "miễn dịch tâm lý"; định hướng dư luận và ngăn cản các tin đồn tiêu cực; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và ...

 • Tài liệu dịch


 • I.G. Marichev (-)

 • Trong bài viết này, dựa vào kinh nghiệm công tác, tác giả đưa ra một tập hợp các biện pháp tổ chức - hệ thống duy trì trật tự pháp luật và kỷ luật quân đội. Các cán bộ chỉ huy, cơ quan tham mưu, các cơ quan chỉ huy quân sự khác có thể sử dụng hệ thống này trong hoạt động thực tiễn của mình.