Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương (2019-12-22)

  • Bài viết phân tích các giải pháp nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc: kết hợp các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; cần đặc biệt chú trọng phối hợp tron...