Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Mai Bộ (2020-03)

 • Bài viết bàn về Tờ trình Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và đưa ra kiến nghị hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Tuấn Dũng (2020-07)

 • Khái niệm “An ninh phi truyền thống” (ANPTT) được hiện diện trong nhiều văn kiện có tính chất chính trị - pháp lý trên các diễn đàn song phương, đa phương và đặc biệt ANPTT còn nhận được quan tâm dưới góc độ xây dựng pháp luật của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các cơ chế điều chỉnh pháp luật của chúng ta đối với các quan hệ&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Hạnh (2019-07-30)

 • Tình hình tranh chấp tại Biển Đông ngày càng diễn ra phức tạp, vì vậy việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới. Có nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo đã và đang được Nhà nước thực hiện đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, với tình hình tranh chấp hiện nay, thì cần có nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo. Xuất phát từ...

 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt (2020)

 • Bài viết gợi mở về phương hướng xây dựng pháp luật về tình trạng khấn cấp của Việt Nam từ góc độ giới hạn quyền hiến định. Thứ nhất, pháp luật về tình trạng khấn cấp cần dựa trên ba nền tảng bảo vệ quyền con người gồm: Hiến pháp, lập pháp và giải thích pháp luật. Thứ hai, bốn bước của nguyên tắc tương xứng về giới hạn quyền cần được xem xét kỹ càng khi xây dựng pháp luật về tình&#...

 • Bài trích


 • Đoàn Ngọc Thắng, Lê Thị An (2020-03)

 • Bài viết nghiên cứu tác động của biện pháp phi thuế quan tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu được định nghĩa là giá trị gia tăng trong giá trị xuất khẩu trên góc độ của một quốc gia, gọi là "giá trị liên kết ngược" (backwardparticipation) và "giá trị liên kết xuôi" (forward participation). Kết quả nghiên cứu chỉ ra tác động ...