Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Linda Jakobson (-)

 • Trong vấn đề Biển Đông, một loạt các chủ thể an ninh biển của Trung Quốc đã thúc đẩy chương trình hành động của riêng mình nhằm hưởng lợi từ việc Trung Quốc bảo vệ các quyền lợi trên biển. Những hành động này có tính tự phát hơn là mang tính hệ thống, gây khó khăn cho các nước láng giềng và làm tăng thêm quan ngại về mục đích chiến lược Trung Quốc.

 • Tài liệu dịch


 • Lim Kheng Swe, Ju Hailong; Li Mingjiang (-)

 • Trung Quốc có những tham vọng lớn liên quan đến chủ nghĩa xét lại ở Đông Nam Á, bao gồm thiết lập lại cấu trúc an ninh khu vực hiện hành, tái định hình chiến lược và các thể chế an ninh, chính trị khu vực hiện tại, xét lại các quy tắc và chuẩn mực đang điều chỉnh các mối quan hệ khu vực, và khao khát đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình chương trình nghị sự khu vực. Tron...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn (2020-03)

 • Bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Đối với nước ta, các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, rất cần đẩy mạnh nghiên cứu, nhận diện thực trạng, ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Tuấn Dũng (2020-07)

 • Khái niệm “An ninh phi truyền thống” (ANPTT) được hiện diện trong nhiều văn kiện có tính chất chính trị - pháp lý trên các diễn đàn song phương, đa phương và đặc biệt ANPTT còn nhận được quan tâm dưới góc độ xây dựng pháp luật của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các cơ chế điều chỉnh pháp luật của chúng ta đối với các quan hệ&...

 • Bài trích


 • Đặng Khắc Ánh (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày các quan điểm về an ninh phi truyền thống trên thế giới hiện nay, từ đó chỉ ra các đặc điểm chung của nó và các thách thức đặt ra đối với quản lý nhà nước từ các vấn đề an ninh phi truyền thống

 • Bài trích


 • Trần Tuấn Sơn, Vũ Đức Thọ (2018-06)

 • Trong bối cảnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và Tổ chức Nhà giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông đang đi đến hồi kết, đứng trước việc địa bàn hoạt động ngày một thu hẹp, lực lượng bị tiêu hao, buộc các phần tử khủng bố và lực lượng đứng đầu của IS phải đẩy nhanh việc tìm kiếm địa bàn hoạt động mới. Đông Nam Á - Một khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt đ...