Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Huy Vịnh (2021-04)

 • Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong đường lối, chủ trương, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Bởi vậy, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Hải Vân (2019-07-29)

 • Việt Nam đang đứng trước những thách thức gay gắt về bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; về tình trạng ô nhiễm môi trường biển… Vì vậy, việc bảo vệ an ninh biển, đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Bài viết đã phân tích quan điểm của Đảng&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Năng Nam (2019-10-28)

 • Trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, nhờ thực hiện tốt việc kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại nên cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn. Ngày nay, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại vẫn là yêu cầu cấp thiết, là nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Kim Chi (2018-02-09)

 • Trong những năm gần đây, an ninh phi truyền thống ngày càng trơ thanh những thách thức lớn đối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài viết phân tích các vấn đề an ninh phi truyền thống; hợp tác khu vực nhằm ứng phó với an ninh phi truyền thống; một số lợi ích của quan hệ hợp tác ba bên Việt Nam-ASEAN-Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh phi truyền thống; phát huy hiệu quả hợp&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Linh Khiếu (2018-08-17)

 • Các yếu tố an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay. Bài viết phân tích các yếu tố an ninh phi truyền thống và các giải pháp hoàn thiện an ninh phi truyền thống ở khu vực dân tộc thiểu số.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Dương Mộng Huyền (2010-09-23)

 • Năng lượng là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với nền kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế - xã hội từng nước nói riêng. Đặc biệt khi thế giới đang trong tình trạng "khát" nhiên liệu nghiêm trọng. Bài viết phân tích nguồn cung dầu mỏ cho sản xuất và tiêu dùng có hạn vì có nguy cơ cạn kiệt thì khả năng phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an ninh nă...

 • Bài trích


 • Lý Văn Ngoan, Lê Minh Hiếu (2021-05)

 • Cư dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ tộc người từ lâu đường biên giới quốc gia được hoạch định, một số tộc người bị chia tách trở thành công dân của hai quốc gia. Chính vì vậy, mối quan hệ hợp tác, trao đổi qua lại xuyên biên giới là một nhu cầu tất yếu khách quan. Bài viết khái quát mối quan hệ xuyên biên giới làm rõ những tác động nhiều mặt, đề xuất ...

 • Bài trích


 • Đặng Nhật Duy (2021)

 • Bài viết tập trung nghiên cứu các định nghĩa về “khủng bố không gian mạng” nhằm đưa ra được một định nghĩa của “khủng bố không gian mạng toàn diện và phù hợp tối đa có thể. Tiếp đó, bài viết chỉ ra những hạn chế trong pháp luật quốc tế Việt Nam và trên cơ sở đó đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển một khung pháp lý quốc gia về phòng, chống khủng bố không gian...

 • Bài trích


 • Đỗ Thiện (2018)

 • Trao đổi với Chuyên trang Tuần Việt Nam/ báo VietNamNet, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia quan hệ quốc tế, Khoa Lịch sử, Đại học Maine (Mỹ), nhận định CPTPP có vai trò rất quan trọng đối với an ninh, không những cho các nước thành viên mà còn cho nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. Bài viết trình bày quyết tâm “đi đến cùng” của thành viên TPP-11 và Ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấ...