Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đỗ Minh Cao (2014-07-31)

 • Bài viết nhận định vấn đề an ninh, xung đột tại Biển Đông (sau này: vấn đề Biển Đông) trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây không thể được giải quyết nếu thiếu sự cố gắng chung của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là nỗ lực chung của tất cả các nước có lợi ích liên quan.

 • Bài trích


 • Đỗ Minh Cao (2012)

 • Bài viết phân tích các nguyên nhân cơ bản khiến cho Biển Đông trở thành tiêu điểm của sự quan tâm an ninh quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, có những gợi ý giải pháp hữu ích tháo gỡ vấn đề an ninh Biển Đông.

 • Bài trích


 • Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (2013)

 • Bài viết đề cập một số nội dung về khái quát chính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông tính từ năm 2002 đến trước ngày 05/04/2012; những thay đổi liên quan đến Biển Đông, Quan hệ Nga - Mỹ, chiến lược trở lại Châu Á -Thái Bình Dương của Mỹ, chính sách hướng Đông của Nga và sự chi phối đến chính sách Biển Đông của Nga theo hướng cân bằng quyền lực.

 • Bài trích


 • Hồ Nhân Ái (2022-06)

 • Sau nhiều thập kỷ nỗ lực giải quyết, tình hình tranh chấp trên Biển Đông vẫn đang bế tắc và có xu hướng ngày càng phức tạp. Bài viết nhận diện và phân tích các dạng tranh chấp hiện tại trên Biển Đông, tập trung chủ yếu vào ba dạng tranh chấp: (1) Tranh chấp về chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ; (2) Tranh chấp về các vùng biển chồng lấn; (3) Tranh chấp về việc giải thích và áp&#...