Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Hasjim Djalal (-)

 • Bài viết phân tích tập trung vào các chủ đề: Khía cạnh pháp lý (các Công ước và Hiệp ước Luật và Tập quán Quốc tế); Bản chất của tranh chấp; Các bên tranh chấp; Các công cụ pháp lý áp dụng giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.

 • Tài liệu dịch


 • Stein Tonnesson (-)

 • Sự tác động qua lại giữa sức mạnh và luật pháp ở biển Đông chưa được hiểu một cách đúng đắn. Để phân tích các tranh chấp đối với các vấn đề về quyền hàng hải, chủ quyền đối với các hòn đảo và sự phân định ranh giới của các khu vực biển, chúng ta cần hiểu cách các nước định nghĩa và bảo vệ lợi ích địa chính trị của mình cũng như những cách thức mà luật pháp quốc tế ảnh hư...

 • Văn bản pháp luật


 • - (2016-7-12)

 • Ngày 12-7-2016 Tòa Trọng tài Biển Đông đã đưa ra Phán quyết về vụ kiện Philippines - Trung Quốc ở biển Đông, dưới đây là bản dịch Mục X. DISPOSITIF trong Phán quyết của Tòa.

 • Sách


 • Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc (2018-6-14)

 • Cuốn sách tập hợp tham luận của các học giả trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 4 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 19-21/11/2012. Các bài viết trong cuốn sách này đều thống nhất về tầm quan trọng địa ch...

 • Sách


 • Đặng Đình Quý (2018-6-14)

 • Cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực" này tập hợp những tham luận của các tác giả tham dự hội nghị, chủ yếu tập trung xoay quanh các về đề về Biển Đông.