Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Công Thành (2019-06-24)

 • Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường như hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng đó của Người vào công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại quân sự, quốc phòng là việc làm hết sức cần thiết. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại quân sự, quốc phòng; vận dụng tư tưởng H...

 • Bài trích


 • Lý Văn Ngoan, Lê Minh Hiếu (2021-05)

 • Cư dân khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ tộc người từ lâu đường biên giới quốc gia được hoạch định, một số tộc người bị chia tách trở thành công dân của hai quốc gia. Chính vì vậy, mối quan hệ hợp tác, trao đổi qua lại xuyên biên giới là một nhu cầu tất yếu khách quan. Bài viết khái quát mối quan hệ xuyên biên giới làm rõ những tác động nhiều mặt, đề xuất ...

 • Bài trích


 • Thái Văn Long, Trần Văn An (2016-05-18)

 • Căng thẳng ở Biển Đông leo thang kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong bối cảnh tranh chấp đó, các quốc gia trong khu vực đều nâng cao cảnh giác, gia tăng sức mạnh quân sự, quốc phòng; quan hệ giữa Việt Nam với các nước liên quan trong giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông gặp nhiều khó ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Dương (2017-07-05)

 • Độc lập - tự do là khát vọng mãnh liệt của con người và độc lập dân tộc là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của một quốc gia, bảo vệ độc lập là nhiệm vụ cao nhất của mọi quốc gia, nhất là đối với các nước mới giành lại được độc lập, điểm xuất phát thấp. Quá trình củng cố và bảo vệ độc lập dân tộc của Ấn Độ từ 1991 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo&...

 • Bài trích


 • Thái Văn Long, Nguyễn Thị Huệ (2019)

 • Từ khi gia nhập tổ chức ASEAN, Việt Nam đã chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN góp phần tạo dựng, phát huy các khuôn khổ bảo đảm an ninh cho khu vực, như: Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố Bali về các nguyên tắc quan hệ&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Việt Khoa (2021-03-19)

 • Quốc phòng, an ninh (QP, AN), bảo vệ Tổ quốc là lĩnh vực rất quan trọng luôn được đề cập trong văn kiện các Ðại hội Ðảng. Qua mỗi kỳ Ðại hội, quan điểm của Ðảng về tăng cường QP, AN, bảo vệ Tổ quốc luôn có sự bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện. Bài viết nhấn mạnh cần tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.