Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tiêu điểm


 • Tôn Sinh Thành (2018-6-4)

 • Bài viết này sẽ xem xét mối quan hệ biện chứng giữa biên giới và kinh tế. Trước hết, bài viết sẽ mổ xẻ những nội hàm kinh tế của khái niệm biên giới, khu vực biên giới, sau đó sẽ phân tích ý nghĩa kinh tế của công tác biên giới từ giai đoạn hoạch định biên giới tới quản lý biên giới. Bài viết cũng sẽ xem xét công tác biên giới trong mối quan hệ biện chứng giữa an ninh và ...

 • Tiêu điểm


 • Trần Thanh Tùng (2009-9)

 • Bài viết tập trung phân tích những tác động của chính trị nội bộ đến việc hoạch định chính sách của Phi-líp-pin trong tranh chấp Trường Sa - là nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hai trường hợp nghiên cứu tình huống là Thỏa thuận thăm dò địa chấn chung giữa Việt Nam - Trung Quốc - Phi-líp-pin năm 2004/2005 và Luật đường cơ sở của Phi-líp-pin năm 2009.

 • Tài liệu dịch


 • Vandyke & Bennett (2018-6-5)

 • Bài viết phân tích về tranh chấp ở Biển Đông, yêu sách và hoạt động của các bên liên quan; nghiên cứu các quy định pháp lý và thực tiễn quốc tế về ảnh hưởng của các đảo đá nhỏ lên việc phân định biên giới biển giữa các quốc gia, qua đó đưa ra các gợi ý cho vấn đề Biển Đông.

 • Tiêu điểm


 • Vũ Hải Đăng, Nguyễn Chu Hồi (2018-6-5)

 • Bài viết đưa ra những phân tích, đánh giá ngắn gọn về những thành tựu đạt được trong việc xây dựng thể chế liên quan đến những cơ chế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển tại Biển Đông. Những cơ chế được phân tích bao gồm Hội thảo về Quản lý xung đột tiềm tàng trên Biển Đông, Tuyên bố về Cách ứng xử của các Bên trên Biển Đông và Dự án “Ngăn chặn xu hướng xuống cấp của môi&#...

 • Tiêu điểm


 • Vũ Phi Hoàng (2015)

 • Muốn xác định đúng đắn và khách quan một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia nào, phải dựa vào những nguyên tắc và tiêu chuẩn của luật pháp và tập quán quốc tế để xem xét cơ sở pháp lý của mỗi bên tranh chấp, từ đó rút ra những kết luật chính xác, tránh kiểu “luật rừng” trong đó chỉ có yếu tố “mạnh được yếu thua” là đáng kể.