Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Thư viện Quốc hội (2016)

 • Chuyên đề cung cấp thông tin về vụ kiện tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Theo đó, ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết liên quan đến 15 đệ trình của Philippines, được chia thành 4 nhóm vấn đề cùng cơ chế giải quyết tranh chấp và hiệu lực thi hành phán quyết. Ngoài ra, tài liệu cũng trích dẫn ý kiến, bình luận của cơ quan ngoại giao một số ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Duy Chiến (2017)

 • Bài viết giới thiệu một số nội dung trong Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc, đó là xác lập cơ chế Đại diện biên giới để thực hiện duy trì, bảo vệ quy chế quản lý biên giới và kịp thời xử lý các sự kiện biên giới. Bài viết cũng liệt kê một số hoạt động của các Đại diện biên giới trong thời gian qua.

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4)

 • Tài liệu cung cấp thông tin và những phân tích liên quan xoay quanh sự kiện lần thứ 11 Trung Quốc tiến hành cái cách quân đội với trọng tâm cơ cấu quân đội và cơ chế chỉ huy các cấp. Cụ thể: (1) Nêu quá trình tiến hành cải cách quân đội Trung Quốc trong lịch sử; (2) Nguyên nhân của lần cái cách quân đội lần thứ 11; (3) Một số nội dung chủ yếu của hoạt động cải cách quân đội&#...

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Bá Trọng (2016-4; 2016-1)

 • Tài liệu nêu và phân tích ý nghĩa của việc tiến hành cải cách, đồng thời chỉ ra 6 yếu tố trong công tác tổ chức lãnh đạo quá trình cải cách của quốc phòng Trung Quốc. Mục tiêu tổng thể, nhiệm vụ chủ yếu, tư tưởng chỉ đạo và những nguyên tắc cơ bản của tiến trình cải cách này.

 • Tài liệu dịch


 • Tiền Trung, Lã Cường (2015)

 • Tài liệu chỉ ra sự phát triển vượt bậc trong hơn 20 năm qua của Hải quân Trung Quốc, tập trung chủ yếu vào 3 phương diện chính: sự phát triển mang tính đột phá về quá trình hiện đại hóa vũ khí trang bị hải quân; năng lực tác chiến viễn dương, huấn luyện trong điều kiện tác chiến điện tử phức tạp; hành động cứng rắn của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp chủ quyền.

 • Tài liệu dịch


 • Đinh Văn Thanh (2016-6)

 • Tài liệu cung cấp những thông tin về Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) với 7 chương: (1) Giới thiệu tầm quan trọng của việc hiểu biết những yếu kém của PLA; (2)Nêu chi tiết phạm vi tổng thể và quy mô của hiện đại hóa PLA kể từ giữa những năm 1990, đánh giá quỹ đạo hiện đại hóa cho đến năm 2005; (3) Tổng quan các nhiệm vụ mà ban lãnh đạo ĐCSTQ đã giao cho PLA; (4) Đánh ...