Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Khương Thùy, Nguyễn Thúy Quỳnh (2011)

 • Bài viết phân tích mối quan hệ Mỹ - Trung: Khía cạnh quân sự - anh ninh dưới thời G.W.Bush; lý giải những tác động trong lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống. Từ đó, gợi mở những bài học kinh nghiệm với Việt Nam.

 • Bài trích


 • Vũ Thị Vân Dung (2014-06-02)

 • Bài viết đưa ra cái nhìn khái quát về quản lý nhà nước về biển đảo ở Trung Quốc, tập trung vào hệ thống pháp luật và hệ thống cơ quan quản lý biển đảo, chỉ ra những tác động của nó đến tình hình Biển Đông. Từ đó, đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về biển đảo ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Minh (2012)

 • Bài viết nhận định Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Biển Đông đáp ứng đầy đủ tính chất về xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về mặt nhà nước dưới góc độ pháp luật quốc tế.

 • Bài trích


 • Nguyễn Đặng Lan Anh (2012)

 • Bài viết trình bày ngắn gọn về khái niệm chủ quyền trong luật pháp và quan hệ quốc tế, đồng thời đánh giá quan niệm về chủ quyền của Trung Quốc trong lịch sử, những nội dung chính trong ý niệm về chủ quyền của Trung Quốc. Từ đó, rút ra kết luận và kiến nghị đối với Việt Nam.

 • Bài trích


 • Lý Minh Giang (2012)

 • Bài viết tập trung vào 3 vấn đề: (1) Các cách tiếp cận mà các trường phái khác nhau nhìn về tranh chấp Biển Đông; (2) Những dạng kiến nghị chính sách và (3) Những lĩnh vực mà sự đồng thuận cùng những tranh cãi tồn tại. Từ đó, hiểu hơn về phản ứng của Trung Quốc trong những năm sắp tới về vấn đề Biển Đông.