Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Natalie Klein (2018-5-31)

 • Vụ kiện trọng tài Biển Đông đặt ra vấn đề về khả năng áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Phần XV của Công ước Luật biển (UNCLOS). Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp&#x...

 • Tài liệu dịch


 • Peter A. Dutton (2018-6-1)

 • Với quan điểm coi nước mình là trung tâm của luật pháp và các hiệp ước quốc tế, về cơ bản Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông. Một số nhà phân tích chính sách của Trung Quốc cho rằng vì Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với các nhóm quần đảo này nên đường hình chữ U (đường Lưỡi bò) bao quanh các nhóm quần đảo cũng thiết lập một khu vực có chủ quyền! Nếu n...

 • Tài liệu dịch


 • Peter Dutton (-)

 • Trung Quốc đang đòi hỏi lợi ích của mình theo những cách thức mà có thể đe dọa đến những quy tắc nền tảng đang kiểm soát những lợi ích hàng hải chung toàn cầu. Xu hướng này được minh chứng rõ nét nhất tại Biển Đông, Mỹ cần can dự, khuyến khích và hỗ trợ một cách đầy đủ để Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế hiện hành

 • Tiêu điểm


 • Hà Anh Tuấn (-)

 • ASEAN có những lý do chiến lược để tham gia tích cực vào việc quản lý mâu thuẫn và xung đột ở Biển Đông. Để tăng cường vị thế và vai trò của minh ở Biển Đông một cách hiệu quả, ASEAN cần thực hiện những bước đi như thế nào?

 • Tài liệu dịch


 • Yun Sun (2012-1-9)

 • Bài viết đề cập đến 3 đặc điểm chính về nghiên cứu hiện tại của cộng đồng nghiên cứu chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Từ đó nêu bật nhiệm vụ của 4 cơ quan và viện nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Cuối cùng, bài luận đưa ra những nguồn trực tuyến từ truyền thông, học giả và các tổ chức của Trung Quốc.

 • Tài liệu dịch


 • Sebastien Colin (2016-2)

 • Quan điểm của Mỹ và Trung Quốc về UNCLOS là gì, cụ thể những bất đồng chính giữa các bên là gì? Bài viết sau đấy sẽ cố gắng giải đáp cho các câu hỏi này dựa trên hàng loạt tài liệu trong các sách luật và bài báo về quan điểm của Mỹ và Trung Quốc đối với luật biển, các tuyên bố chính thức cũng như chính bản thân UNCLOS.

 • Tài liệu dịch


 • Peter Dutton (-)

 • Sự vượt trội của Trung Quốc tại Biển Đông đang tạo ra thách thức đối với việc xây dựng năng lực của hải quân và các lực lượng các cường quốc khác triển khai nhằm đảm bảo một trật tự khu vực mở về kinh tế và chính trị. Cụ thể, hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đang tạo ra thách thức có tính chiến lược đối với trật tự biển mở, toàn cầu và...