Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đỗ Thị Thanh Bình, Bùi Nam Khánh (2018)

 • Việc đảm bảo an ninh biên giới, đặc biệt là hơp tác với Campuchia trong lĩnh vực này luôn được Việt Nam quan tâm. Bài viết khái quát thực trạng hợp tác đảm bảo an ninh biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia từ năm 2005 đến nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong vấn đề này trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Đỗ Lê Chi;  Advisor:Nguyễn Thái Yên Hương (2019)

 • Luận án đã phân tích, luận giải những vấn đề mang tính lý luận về cấu trúc an ninh khu vực và tác động của cấu trúc an ninh khu vực đối với các quốc gia nói chung và quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam nói riêng như khái niệm cấu trúc an ninh khu vực, các dạng thức cấu trúc an ninh khu vực, sự hình thành và vận động của cấu trúc an ninh khu vực. Trên cơ sở những lý thu...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Thao (2019-01)

 • Luật Cảnh sát biển năm 2018 sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2019 xác định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chịu trách nhiệm quản lý an ninh, trật tự và an toàn, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy định quốc tế mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia, tại các vùng biển và trên thềm lục địa của Việt Nam. Bài viết phân tích các chức&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Huy Hoàng, Trần Xuân Hiệp (2019-07)

 • Trong những năm gần đây, Việt Nam và Campuchia tích cực gia tăng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó nồi bật là quan hệ an ninh chính trị. Nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, Chính phủ hai nước cùng với các bộ, ban ngành, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới đã ký kết nhiều thuận hợp tác để đảm bảo an ninh, chính trị khu vực...

 • 2011


 • Nguyễn Quốc Sửu (2011)

 • Tầm quan trọng của Biển Đông và những hành động của Trung Quốc -- Dư luận thế giới trước những hành động của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông -- Thái độ của Việt Nam trước những hành động của Trung Quốc

 • -


 • Nguyễn Hồng Thao (2014)

 • Việc CNOOC Trung Quốc hạ đặt giàn khoan di động Haiyang Shiyou - Hải dương Thạch du 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đã gây ra những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế và ASEAN về hòa bình, an ninh, ổn định tại biển Đông. Bài viết thể hiện quan điểm góp phần làm rõ việc tại sao Việt Nam kiềm chế không sử dụng biện&...

 • -


 • Phùng Văn Tài (2014)

 • Một trong những bất cập và hạn chế của Bộ luật hình sự hiện hành đó là thiếu quy định về khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG). Điều này dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nội dung bài viết phân tích và đánh giá một số quan điểm về khái niệm ANQG và khái niệm các tội xâm phạm ANQG. Từ đó tác giả đưa ra khái...

 • -


 • Nguyễn Văn Minh (2014)

 • Nêu ra một số quan điểm cơ bản kết hợp quốc phòng với kinh tế, an ninh và đối ngoại trong tình hình hiện nay ở nước ta: Tăng cường lãnh đạo của Đảng. Kết hợp toàn diện có trọng tâm trọng điểm. Kết hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn, tạo ra sự kết hợp vững chắc. Kết hợp quốc phòng với kinh tế, an ninh và đối ngoại