Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trương Duy Hòa (2020-01)

 • Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ chống thực dân, đế quốc giành lại độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào (1945-1975), công lao to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại chiến trường được lịch sử ghi nhận. Hình ảnh về cuộc sống chiến đấu gian khổ của những người bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào có lẽ không bao giờ phai mờ trong&#x...

 • Luận án


 • Lý Thị Ngọc;  Advisor:Đỗ Phú Hải (2020)

 • Nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) để thực hiện nghiên cứu như: Chính sách pháp luật bảo vệ ANQG, chính sách pháp luật bảo vệ ANQG ở Việt Nam; thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ ANQG; các lĩnh vực chính sách pháp luật bảo vệ ANQG. Trên cơ sở khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện chính sách pháp luật...

 • Bài trích


 • Nguyễn Mai Bộ (2020-03)

 • Bài viết bàn về Tờ trình Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và đưa ra kiến nghị hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

 • Bài trích


 • Đoàn Ngọc Thắng, Lê Thị An (2020-03)

 • Bài viết nghiên cứu tác động của biện pháp phi thuế quan tới sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu được định nghĩa là giá trị gia tăng trong giá trị xuất khẩu trên góc độ của một quốc gia, gọi là "giá trị liên kết ngược" (backwardparticipation) và "giá trị liên kết xuôi" (forward participation). Kết quả nghiên cứu chỉ ra tác động ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Chí Dũng (2018-02)

 • Trong những năm qua, tội phạm phi truyền thống (TPPTT) đã nảy sinh, phát triển, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, một số loại hình TPPTT ở nước ta có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở phân tích, làm rõ các&#x...