Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trịnh Đức Hải (2018-11-08)

 • Biển Đông đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bài viết đi sâu phân tích vị trí, tầm quan trọng của Biển Đông và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; và các bài học kinh nghiệm.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Kim Chi (2018-02-09)

 • Trong những năm gần đây, an ninh phi truyền thống ngày càng trơ thanh những thách thức lớn đối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài viết phân tích các vấn đề an ninh phi truyền thống; hợp tác khu vực nhằm ứng phó với an ninh phi truyền thống; một số lợi ích của quan hệ hợp tác ba bên Việt Nam-ASEAN-Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh phi truyền thống; phát huy hiệu quả hợp&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Công Thành (2019-06-24)

 • Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và khó lường như hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng đó của Người vào công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại quân sự, quốc phòng là việc làm hết sức cần thiết. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại quân sự, quốc phòng; vận dụng tư tưởng H...

 • Luận án


 • Nguyễn Đăng Phú;  Advisor:Nguyễn Thị Phương Hoa (-)

 • Luận án đã làm rõ được tình hình tội buôn lậu; nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ; thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình tội buôn lậu gắn liền với đặc điểm đặc thù của miền Đông Nam Bộ về vị trí địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục… Luận án kiến giải các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội buôn&#...

 • Bài trích


 • Đinh Hương Giang (2018-12-11)

 • Toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực, như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh..., đặt các quốc gia trên thế giới trước những thời cơ và thách thức to lớn. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đấu tranh chống khuynh hướng đồng hóa về văn hóa trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh...

 • Bài trích


 • Ngô Xuân Lịch (2019-12-23)

 • Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ gây mất ổn định. Bài viết đề xuất các giải pháp đối với quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng&...