Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thanh Nga (2022-02)

  • Bài viết đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về đảm bảo an ninh con người, thực trạng và cơ hội, thách thức đe dọa đến an ninh con người hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ở Việt Nam trong thời gian tới.