Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [877]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 877
 • TVQH_Tài chính vi mô tại Việt Nam Thực trạng hoạt động và các hàm ý chính sách_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần (2018-01-16)

 • Sử dụng phương pháp thống kê mô tả từ bộ dữ liệu của Danh bạ Tài chính vi mô Việt Nam 2013-2016, các kết quả phân tích của bài viết đã cho thấy, các tổ chức tài chính vi mô chính thức ở Việt Nam, tuy chiếm số lượng ít, nhưng do lợi thế về thể chế và địa bàn hoạt động trải rộng khắp cả nước, gần như đã chiếm thị phần tuyệt đối về cho vay và huy động tiết kiệm. Tuy nhiên,&...

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2017.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hành Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2016.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2015.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2014.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2013.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2012.PDF.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2011.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2010.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010)

 • Tài liệu đề cập đến các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng nhà nước Việt Nam; khái quát kinh tế thế giới; kinh tế Việt Nam; cán cân thanh toán quốc tế và tình hình xuát nhập khẩu; diễn biến tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ; quản lý ngoại hối; hoạt động thanh tra giám sát; công tác phát hành kho quỹ; công nghệ ngân hàng và hoạt động thanh toán; hoạt động thông tin tín dụ...

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2009.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • - (2009)

 • Tài liệu đề cập đến các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng nhà nước Việt Nam; khái quát kinh tế thế giới; kinh tế Việt Nam; cán cân thanh toán quốc tế và tình hình xuất nhập khẩu; diễn biến tiền tệ; điều hành các công cụ chính sách tiền tệ; chương trình hỗ trợ lãi suất; quản lý ngoại hối; hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; công nghệ ngân hàng và hoạt động thanh toán; thông&#...

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2008.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • - (2009)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; diễn biến lạm phát năm 2008; diễn biến tiền tệ; hoạt động của ngân hàng nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2009.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2007.pdf.jpg
 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007)

 • Tài liệu kinh tế thế giới và Việt Nam; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2008.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2006.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của ngân hàng nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2007.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2005.pdf.jpg
 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến chỉ số giá tiêu dùng; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.

 • NHNN_Hoat dong ngan hang nha nuoc.pdf.jpg
 • Sách


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005)

 • Tài liệu đề cập đến tình hình diễn biến tỷ giá năm 2005; doanh số giao dịch thị trường mở, 2000 - 2005; tỷ trọng giao dịch thực hiện qua các kênh thanh toán; hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; hoạt động đối ngoại; các hoạt động khác; từ đó đưa ra triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 2006.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2004.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và trong nước; diễn biến tiền tệ; hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; triển vọng kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng năm 20054.

 • NHNN_Bao cao thuong nien 2018.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2018)

 • Tài liệu đề cập đến kinh tế thế giới và Việt Nam; điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản trị nội bộ; hợp tác quốc tế.

 • TVQH_Phân tích tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và một số giải pháp_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Hạnh (2017-03-13)

 • Ở Việt Nam, xây dựng và phát triển một nền kinh tế theo cơ chế phát triển thị trường, hội nhập với kinh tế thế giới đã tạo tiền đề nảy sinh, phát triển mạnh mẽ các nhu cầu đảm bảo bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm đã thực sự sôi động và được dự báo là sẽ phát triển trong những năm tới. Mặc dù vậy, nếu so với sự phát triển của ngành Bảo hiểm thế giới, thì ngành Bảo hiểm ở nướ...

 • TVQH_Tác động của đòn bẩy lên hiệu quả hoạt động công ty niêm yết tại Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngô Văn Toàn, Vũ Bá Thành (2017-07-15)

 • Nghiên cứu này điều tra tác động của đòn bẩy lên hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và sử dụng dữ liệu bảng mẫu là 144 quan sát trong khoảng thời gian từ 2010 - 2015. Các thước đo sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động (ROE, ROA, Tobins Q, EPS và PROF) là biến số phụ thuộc. Các thước đo về cấu trúc vốn (LTDTA, STDTA và TDTE) là b...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 877