Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [789]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 789
 • 15. Co hoi va thach thuc cua nganh bao hiem trong boi canh Viet Nam gia nhap CPTPP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Ngọc Linh, Trần Thị Quỳnh Hoa (-)

 • Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP đưa ra các cam kết hội nhập dịch vụ tài chính, lĩnh vực bảo hiểm trong CPTPP, những cơ hội khi gia nhập các FTA đối với mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam, những thách thức khi gia nhập các FTA đối với mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam.

 • 14. Nganh ngan hang trong boi canh thuc thi CPTPP.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thuy Linh, Vũ Ngọc Diệp; Lê Mai Trang (-)

 • Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định CPTPP đề cập đến tổng quan về CPTPP; ứng dụng mô hình SWOT trong phân tích ngành ngân hàng; từ đó đưa ra giải pháp tối ưu hóa SWOT đối với ngành Ngân hàng.

 • NCLP_so20.2019_Dieukhoanbaohiemtronghopdongbaohiemnhantho.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bạch Thị Nhã Nam (2019-10)

 • Bảo hiểm tạm thời trong Quy tắc điều khoản bảo hiểm nhân thọ đang tạo ra các lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bảo hiểm đối với khách hàng. Đây không phải là một điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm theo luật định, nhưng xuất hiện trong thực tiễn hợp đồng bảo hiểm trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Bài viết phân tích các khái niệm, nội dung, thời hạn điều khoản bảo hiểm tạm&#...

 • NCLP_so19.2019_ThueTSvanhungvandelienquandenviecxaydungLTTT.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Bé Duyên (2019-10)

 • Thuế thu trên tài sản ở nước ta được hình thành từ rất lâu với một số sắc thuế phổ biến như thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một sắc thuế mang tên Thuế Tài sản nhằm điều chỉnh các loại tài sản có khả năng chịu thuế trên thực tế. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng pháp luật thuế tài sản là vấn đề rất cần thiết, giúp&#...

 • LA full. Bui Viet Hung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Bùi Việt Hùng;  Advisor:Lê Xuân Trường (2020)

 • Luận án đã hệ thống và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế về thuế, bao gồm: Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; đã phát triển và bổ sung thêm một số nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế về thuế; bổ sung các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; bổ sung lý thuyết về mô hình hợp tác ...

 • Phung Thu Ha_Quan tri danh muc cho vay tai Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phùng Thu Hà;  Advisor:Nguyễn Thị Hải Hà, Nghiêm Văn Bảy (2020)

 • Luận án làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả danh mục cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng thương mại bằng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA). Mô hình DEA được đề xuất trong luận án bao gồm: (i) Các biến đầu vào là chi phí hoạt động phân bổ cho khoản vay và số lượng nhân viên tín dụng phân bổ cho khoản vay; (ii) Các biến đầu ra là dư nợ trung bình, điểm xếp...

 • LA Huong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đỗ Thị Lan Hương;  Advisor:Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Viết Lợi (2020)

 • Qua nghiên cứu phân tích, tổng hợp để đưa ra các đánh giá chung về việc tuân thủ quy định lập và trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam dựa trên khảo sát thực trạng lập và trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính của Tập đoàn. Kết quả khảo sát còn được khẳng định cùng với các đánh giá từ phía đối tượng sử dụng...

 • full luận án sau PB kín.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thùy Linh;  Advisor:Hà Minh Sơn, Lê Thị Thùy Vân (2020)

 • Luận án đã bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học về năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại: (1) luận giải chi tiết ý nghĩa nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM (2) xây dựng và phân tích các nội dung năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM (3) hoàn thiện một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM....

 • NCLP.so17.19.HoanthienquydinhvecongbothongtintrongduthaoLCKsd.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2019-09)

 • Trong Dự thảo lần 4 Luật Chứng khoán, quy định về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý, như về tên của một số điều khoản, nguyên tắc công bố thông tin, nội dung của các thông tin cần công bố của các chủ thể có nghĩa vụ công bố thông tin... vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định trong nội dung công bố thông tin nhằm...

 • NCLP.so15.19.Quydinhcuaplvequantringanhangthuongmaicophan.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Phương Nam (2019-08)

 • Hoạt động quản trị là một hoạt động đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định điều chỉnh hoạt động quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần cũng là một yêu cầu mang tính thiết thực. Bài viết tập trung vào các vấn đề: (i) nhận diện quản trị của ngân hàng thương mại cổ phần; (ii) phân tích thực ...

 • Hang-LA dang Website.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đào Thúy Hằng;  Advisor:Phạm Thị Kim Vân, Phạm Tiến Hưng (2020)

 • Luận án đã hệ thống những cơ sở lí luận khoa học về kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp xây dựng, đặc điểm hoạt động xây lắp, ảnh hưởng của các đặc điểm này đến kế toán quản trị chi phí và giá thành trong doanh nghiệp. Luận án cũng hệ thống những nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp từ phân loại chi phí, xây dựng định mức v...

 • 1. LATS_Duong Thi Hoai Nhung.pdf.jpg
 • Luận án


 • Dương Thị Hoài Nhung;  Advisor:Lê Thái Phong (2020)

 • Luận án hệ thống hóa các lý thuyết về cấu trúc khung năng lực (KNL), phương pháp tiếp cận xây dựng KNL và mục đích sử dụng KNL trong hoạt động quản trị nhân lực; đưa ra quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh doanh (QLKD) tại các NHTM Việt Nam; kiểm định mức độ tác động của các yếu tố năng lực cấu thành KNL tới hiệu quả quản lý của nhân sự QLKD tại các NHTM Việt Na...

 • 14-cd.du an luat thue thu nhap ca nhan - nhung muc tieu va cac tac dong.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

 • Tài liệu cung cấp một số thông tin xung quanh các quan điểm về việc nên hay chưa nên ban hành luật thuế thu nhập cá nhân trong thời điểm hiện nay. Trên cơ sở xem xét các mục tiêu của dự luật, tài liệu cũng đưa ra những đánh giá chung về một số vấn đề còn vướng mắc ở dự luật như đánh thuế vào tiền lãi tiết kiệm, quy định về chiết trừ gia cảnh, về vấn đề quản lý thuế…

 • 13-cd.thue thu nhap ca nhan - nhung van de co ban va kinh nghiem mot so nuoc.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

 • Chuyên đề tập trung phân tích một số vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân trong tổng thể hệ thống thuế của một số quốc gia như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan…và khái quát một số kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

 • 9-cd.mo hinh nao cho uy ban chung khoan nha nuoc.pdf.jpg
 • Tạp chí; Tạp chí


 • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-05)

 • Chuyên đề tập trung trình bày các vấn đề như: bản chất, chức năng của Ủy ban chứng khoán; khái quát về quá trình hình thành, phát triển và thực trạng của Ủy ban Chứng khoán Việt Nam; mô hình Ủy ban Chứng khoán một số nước trên thế giới; từ đó, phân tích, lý giải và kiến nghị về mô hình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong dự thảo Luật Chứng khoán.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 789