Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [1413]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1413
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh (2022-08)

 • Bài viết chỉ ra các điều kiện gồm: (i) Mục tiêu chính sách rõ ràng; (ii) Sự ủng hộ của các bên liên quan; (iii) Khuôn khổ pháp lý vững chắc; (iv) Năng lực công nghệ; (v) Sự khả thị về thị trường có ý nghĩa quan trọng giúp cho tiền kỹ thuật số (CBDC) được chấp nhận và sử dụng rộng rãi.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Tiến Sâm (2008)

 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với kinh tế Trung Quốc, cùng với những giải pháp mà Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng để ứng phó. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Thái Lan Anh (2022-11)

 • Bài viết trình bày xu hướng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thông qua cơ chế ADR; thực trạng về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam; Khuyến nghị nhằm khuyến khích việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng thông qua trọng tài và hòa giải tại Việt Nam

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1413