Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [1730]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1730
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Hoàng Ngân, Trần Phương Thảo; Vũ Thị Lê Giang, Hoàng Hải Yến; Lê Văn Lâm, Nguyễn Hữu Huân; Phạm Khánh Duy, Nguyễn Trung Thông (2014-10)

 • Bài viết tiến hành đánh giá về Chính sách tiền tệ (CSTT) và công cụ thực thi CSTT trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường của Việt Nam giai đoạn 1986-2013 và đề ra những gợi ý về CSTT cho giai đoạn tới.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thị Thanh Phương (2014-09)

 • Phân tích cho thấy: (i) Mức độ công bố thông tin (CBTT) trong báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty niêm yết không cao; và (ii) Các yếu tố quy mô, tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, công ty kiểm toán, mức độ sinh lời và thời gian niêm yết của doanh nghiệp tác động đến mức độ công bố. Bên cạnh đó, một số yếu tố có ý nghĩa trong các nghiên cứu trước đây trên thế giới ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Giang Tân, Đặng Anh Tuấn (2014-11)

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phát hiện các nhân tố tác động đến việc hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động (KTHĐ) trong lĩnh vực công ở Việt Nam. Kết quả cho thấy có 32 nhân tố được rút trích thành 8 nhóm có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển KTHĐ trong lĩnh vực công ở Việt Nam, đó là: (1) Nhân tố chính trị; (2) Kinh tế; (3) Xã hội; (4) Trình độ; (5) Kĩ năng&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Đình Tuấn (2014-06)

 • Nghiên cứu sử dụng phân tích mô hình hồi quy tìm hiểu thực tế dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2008-2012 trong mối quan hệ với các nhân tố đặc điểm ngân hàng. Kết quả cho thấy dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM tại Việt Nam có mối quan hệ tương quan thuận với quy mô, tỉ lệ nợ xấu và tương quan nghịch với hệ số rủi ro tài ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Võ Thị Thúy Anh, Phạm Văn Sơn (2012-09)

 • Bài viết vận dụng phương pháp ước lượng thích hợp cực đại và phương pháp moment tổng quát cùng với các kiểm định Wald, kiểm định Fisher, kiểm định tỉ lệ thích hợp để ước lượng và kiểm định mô hình CAPM và mô hình CAPM β-zero. Từ đó, xây dựng quy trình ước lượng và kiểm định hệ số β phù hợp với quy luật phân phối của tỉ suất lợi tức các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Qua đó, sử ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Vương Đình Huệ (2012-01)

 • Kết quả thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2011 đã góp phần quan trọng trong việc tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân. Năm 2012, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói riêng, cũng như các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nói chung đặt ra...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Sử Đình Thành (2012-05)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra hiệu ứng thâm hụt ngân sách lên lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn 1985-2011. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên mối quan hệ thâm hụt ngân sách và lạm phát. Bên cạnh đó, mô hình cũng mở rộng để xem xét hiệu ứng của biến cung tiền (M2), tăng trưởng kinh tế (GDP) và độ mở thương mại lên lạm phát. Trên cơ sở mô hình đa biến, bằng cách&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Đắc Sinh (2012-02)

 • Bài viết trình bày trong số 9 điều kiện cần có để Tập đoàn cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu (FTSE) xếp hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) là “Emerging Market” như các TTCK khác trong khu vực, VN mới chỉ đáp ứng 8 và do đó, vẫn tiếp tục là thị trường “Frontier” nếu thanh khoản trên thị trường tiếp tục thấp như hiện nay. Không chỉ vấn đề về thanh khoản, còn rất nhiều vấn&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Võ Thị Thúy Anh (2012-07)

 • Bài viết phân tích thực trạng của hệ thống ngân hàng (HTNH) Việt Nam và qua đó thấy được 4 khó khăn cơ bản: Nợ xấu cao, vốn chủ sở hữu suy giảm, thanh khoản không bền vững và cạnh tranh không lành mạnh. Thực trạng này đặt ra các vấn đề cần thực hiện cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các NHVN trong tái cấu trúc HTNH và để thực hiện các vấn đề này,&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Phong (2012-10)

 • Bài nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của thanh khoản và rủi ro thanh khoản lên suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán (TTCK)Việt Nam. Nghiên cứu đo tính thanh khoản bằng ba cách khác nhau: thứ nhất là đo bằng tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu giao dịch chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành (turnover), giống như các nghiên cứu của Amihud và Mendelson (1986), nghiên cứu của&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1730