Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán : [1288]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1288
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hồ Đình Bảo, Nguyễn Phúc Hải; Đỗ Quỳnh Anh, Trần Toàn Thắng (2020-09)

 • Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam, sử dụng dữ liệu bảng cho 63 tỉnh/thành phố trong giai đoạn 2010-2018. Kết quả thực nghiệm từ mô hình kinh tế lượng không gian cho thấy FDI có xu hướng làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập tại các địa phương, bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưở...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đoàn Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hồng Hải; Hoàng Phương Dung (2020-05)

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của danh tiếng truyền thông đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2018 thông qua ba kênh gồm tài sản, chấp nhận rủi ro và đa dạng hóa thu nhập. Kết quả hồi quy cho thấy danh tiếng truyền thông không có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, ngay cả khi kiểm soát vấn đề nội sinh bằng biến công cụ. Cụ thể, danh tiếng truyền thông ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Vinh (2020-05)

 • Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, cho nên các biến số kinh tế vĩ mô ở môi trường bên ngoài sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế trong nước. Trong bối cảnh đó, quá trình thực thi các chính sách vĩ mô ngày càng trở nên khó khăn, vì vậy, điều hành chính sách cần tuân thủ theo quy tắc nhất định. Tại Việt Nam, chính sách tiền tệ là một trong nh...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hiền (2020-05)

 • Thị trường trái phiếu chính phủ đã và đang là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế tại các quốc gia. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung chính là lợi suất trái phiếu Chính phủ mà các nhà đầu tư kì vọng. Áp dụng phương pháp OLS, bài viết kiểm định mô hình đo lường lợi suất trái...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phan Trần Trung Dũng (2020-04)

 • Báo cáo khuyến nghị là nguồn tham khảo dễ tiếp cận và được nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện kiểm soát chất lượng của các báo cáo này, đặc biệt là các báo cáo khuyến nghị miễn phí định kỳ. Bài viết này kiểm định các báo cáo miễn phí được phát hành trong năm 2018 về 10 mã cổ phiếu được quan tâm và giao dịch nhiều...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng, Hồ Thị Diệu Linh (2020-02)

 • Sau năm 2008, một số ngân hàng trung ương trên thế giới như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã thực hiện chính sách tiền tệ phi truyền thống, nhằm khôi phục nền kinh tế, trong đó&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng, Hồ Thị Diệu Linh (2020-02)

 • Sau năm 2008, một số ngân hàng trung ương trên thế giới như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã thực hiện chính sách tiền tệ phi truyền thống, nhằm khôi phục nền kinh tế, trong đó&#...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Thị Ái Hoa (2021-11)

 • Bài viết này phân tích thực trạng phối hợp chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa kỳ 2011-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã tiêu kiểm soát đã được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo thực hiện được chuyển từ thụ động, ứng phó với lạm phát sang chủ động, linh hoạt nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tố Quyên (2021-11)

 • Bài viết xem xét và đánh giá thực tế các điều kiện phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam ở bốn phương diện: pháp lý, hạ tầng kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho thanh toán điện tử, con người, mức độ phát triển của nền kinh tế và ngành tài chính ngân hàng. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý xem Việt Nam nên tập trung cải thiện điều kiện gì để phát triển mạnh mẽ&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1288