Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Lê Hồng Hạnh (1996)

  • Bài viết nêu các vấn đề biện pháp pháp lý để đảm bảo hợp đồng tín dụng. Song song với việc ban hành bộ luật dân sự cần có những văn bản cụ thể hoá nguyên tắc, các chế định của bộ luật dân sự vào trong hoạt động thương mại.

  • previous
  • 1
  • next