Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Authors: Viên Thế Giang;  Advisor: PGS.TS Nguyễn Đức Minh (2014)

  • Phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; Đánh giá thực trạng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhằm làm rõ bất cập, hạn chế của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; Kiến nghị xu hướng lập pháp và các giải pháp thực thi pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Thị Thư (2004)

  • Lý thuyết dự tính hợp lý là cách nhìn nhận mới, cập nhật với những điều kiện mới về thông tin, kinh tế và xã hội. Nó giúp cho chúng ta có khả năng phân tích những diễn biến của thị trường và hành vi của các chủ thể tham gia vào các thị trường nói chung, thị trường vốn nói riêng một cách có ý nghĩa hơn. Cũng từ đó chúng ta có thể có được những chính sách và cách hành động hiệu quả hơn.  • Authors: Dương Kim Thế Nguyên (2014)

  • Sự sụp đổ của một tổ chức tín dụng có thể gây ra những tác động to lớn đến nền kinh tế, vì thế các biện pháp phòng ngừa rủi ro và khắc phục các hậu quả của sự đổ vỡ được Nhà nước sử dụng. Kiểm soát đặc biệt là biện pháp nằm trong nhóm các biện pháp khắc phục hậu quả, được áp đặt bởi cơ quan quản lý ngân hành với mục tiêu hạn chế mức thấp nhất khả năng xảy ra việc đổ vỡ một tổ chức tín dụng được sử dụng trước khi cầu viện đến tòa án để giải quyết phá sản. Bài viết đề cập đến những vấn đề lý luận,