Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Bài viết nghiên cứu pháp luật các nước Hoa Kỳ, Anh, Nga về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại trên cơ sở: (1) Quy định riêng về phá sản áp dụng cho các ngân hàng thương mại, (2) Các biện pháp xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại được xây dựng với nhiều giải pháp xử lý đa dạng, ưu tiên các giải pháp phục hồi, tái cấu trúc hoặc chuyển giao ngân hàng...

 • Luận án


 • Viên Thế Giang;  Advisor:PGS.TS Nguyễn Đức Minh (2014)

 • Phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; Đánh giá thực trạng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhằm làm rõ bất cập, hạn chế của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng...

 • Luận án


 • Nguyễn Thái Hà;  Advisor:PGS. TS. Nguyễn Như Phát (2016)

 • Luận án đã làm rõ một số khái niệm vốn đang được tiếp cận rất khác nhau trong thực tế như tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô, pháp luật về tài chính vi mô, pháp luật về tổ chức tài chính vi mô; làm rõ bản chất và nêu lên những đặc trưng pháp lý cơ bản của tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô; nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện pháp luật v...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyến (1995)

 • Bài viết làm sáng to một số khía cạnh pháp lý liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng, một chủng loại hợp đồng vay phổ biến ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2003)

 • Phân tích một số vấn đề về hình thức đại diện, các tiêu chí xác định người đại diện cho pháp nhân ngân hàng thương mại. Qua đó mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nhận thức lại vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho việc xem xét vấn đề hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và giao dịch thương mại của ngân hàng nói riêng, cũng như xác định đường ...

 • Video


 • Nguyễn Tuyến (1996)

 • Ở Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đã xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm bán hàng tiêu dùng trả góp. Đây là một hình thức tiếp thị mới trong kinh doanh ở Việt Nam song kết quả chưa làm thoả mẫn lợi ích và nguyện vọng chính đáng của những nhà kinh doanh, do người kinh doanh chưa có một hành lang pháp lý đúng đắn để thực hiện hình thức này. Vì vậy, việc kiến tạo mô hình pháp ...

 • Báo cáo


 • Trần Thanh Thủy, Nguyễn Hồng Anh; Nguyễn Việt Dũng (2016)

 • Báo cáo được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh...

 • Luận án


 • Nguyễn Bích Liên;  Advisor:Ngô Thế Chi (2018)

 • Tổng hợp những đặc điểm của NHTM Việt Nam theo quy mô, hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, vấn đề nợ quá hạn; những quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản trị NHTM Việt Nam tác động tới cơ sở của Kiểm soát nội bộ trong các NHTM. Đánh giá thực trạng Kiểm soát nội bộ của các NHTM Việt Nam theo hiệu lực của mỗi bộ phận trong tổng số 5 bộ phận cấu thành ...