Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor:Bùi Đường Nghiêu; Đỗ Mạnh Hùng (2019-04-23)

 • Luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam. Trên cơ sở khảo sát, phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện quân đội ở Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017; rút ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn (2021-11)

 • Dịch bệnh Covid-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chuyến đổi số. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang tăng cường nghiên cứu phát hành đồng tiền kỹ thuật số của mình. Trong số đó, Trung Quốc nổi lên, đóng vai trò tiên phong trong việc thử nghiêm phát hành và sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung ương Trung Quốc (Ngân hàng ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Tuấn (2022-01)

 • Trong năm 2021, tác động từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực, những đứt gãy trong chuỗi cung ứng vẫn chưa thể giải quyết, các quốc gia thay đổi chính sách tiền tệ để phù hợp với tình hình mới đã ảnh hưởng đến giá hàng dịch vụ trên thế giới và cả trong nước. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức ...

 • previous
 • 1
 • next