Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Ánh Vân (2006)

  • Đưa ra một số bình luận về chế độ công bố thông tin theo luật chứng khoán năm 2006. Chế độ công bố thông tin của Việt Nam được xây dựng khá đầy đủ, trong đó xác định rõ đối tượng công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và nghĩa vụ công bố thông tin cụ thể của các nhóm chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán.

  • previous
  • 1
  • next