Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2003)

 • Phân tích một số vấn đề về hình thức đại diện, các tiêu chí xác định người đại diện cho pháp nhân ngân hàng thương mại. Qua đó mong muốn đóng góp ý kiến góp phần nhận thức lại vấn đề đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho việc xem xét vấn đề hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và giao dịch thương mại của ngân hàng nói riêng, cũng như xác định đường ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Tuyến (2006)

 • Tìm hiểu vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ở Việt Nam, quan niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; chỉ ra những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ ngân hàng.

 • previous
 • 1
 • next